İki Katlı Klemens
Kod
Ürün Açıklama
Kod: 1612
MRK 2,5mm² İKİ KATLI VİDA BAĞLANITILI RAY KLEMENS
Kod: 1652
MRK 4 mm² İKİ KATLI VİDA BAĞLANITILI RAY KLEMENS