Hakkımızda

1986 yılından bu yana edinmiş olduğumuz deneyim, birikim ve yenilikçi bakış açımızla, paydaşlarımızın arzu ve istekleri doğrultusunda bugünkü ürün ve hizmet portföyüne ulaşmış bulunmaktayız.

Vizyon

Elektrik bağlantı noktalarında profesyonel tüketicilerin tercih ettiği global bir marka olmak


Misyon

Elektrik bağlantı çözümlerinde global iş ortağınız olmak

Tanıtım Filmini izlemek için tıklayın

Değerlerimiz

Çevre ve İnsan odaklılık
ONKA olarak, faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde ulaşabilmemizin, çevreye ve insana karşı sorumluluklarımızı tam olarak yerine getirmeye bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığına etkilerini düzenli olarak gözden geçirmeyi, yasalara ve standartlara uyum sağlamayı asli görevimiz olarak görürüz.

Takım Ruhu
Çalışanların birbiri ile , çalışanların yöneticileri ile ,birimlerin birbiri ile dikey hiyerarşide değil, süreçlerle yönetim felsefesi doğrultusunda yatay olarak hedef odaklı çalışmasına yönelik kültürün iş yapma biçiminin bir parçası haline getirilmesi için çalışırız. Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesinden, müşteriye ürün ve hizmet sunumuna ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasına kadar tüm süreçlerde yönetim ekiplerimiz ve çalışanlarımız sorumlulukları olduğunun farkındadır ve takım olarak en iyi performansa odaklanırlar, bunun için işbirliği ve güç birliği yaparlar.

Çözüm Odaklılık
İç ve dış paydaşlarımızın taleplerine, şikayetlerine ve faaliyetlerimizde meydana gelen problemlere dahil olur, problemleri değerlendirir ve hızla çözümün sağlanması için çalışırız. Yönetim ekibimiz, kendilerine bağlı çalışanların analiz, değerlendirme ve problem çözme yetkinliklerini artırma konusunda gerekli destekleri sağlarlar. Bu yetkinliğimizi kurum içinde ve dışında paydaşlarımız açısından katma değer sağlayacak bir çalışma kültürüne dönüşmesi için kullanırız.

Güvenilirlik
ONKA olarak verdiğimiz sözün ve taahhütlerimizin arkasında dururuz. Müşterilerimize kaliteli ürünleri beklentilerine uygun şartlarda, hatta daha üstün kriterlerde sağlamayı görev biliriz. Ürünlerimizin, iş süreçlerimizin ve kurumsal sürdürülebilirliğimizin geliştirilmesinde paydaşlarımızın sesine kulak veririz.Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için güvenilir bir iş ortağı olmak için çalışırız. İzlenebilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirliği en üst düzeyde sağlayacak çözümleri kurumsallaştırmak için kaynak planlamamızı yapar ve uygulama için gerekli destekleri veririz.

Kalite ve Verim Odaklılık
Ürün ve hizmetlerimizin ulusal ve uluslararası standartlara, mevzuatlara uyumunu sağlar, kaliteli üretim için gerekli teknoloji ve yetkinliğin gelişimine önem veririz. Müşterilerimize katma değerli ürünleri en uygun şartlarda sunabilmek için, teknolojimizi, insan kaynakları yetkinliklerimizi ve iş süreçlerimizi verimlilik odaklı izlemeyi ve geliştirmeyi kurumsal çalışma kültürünün bir parçası haline getirmek için çalışırız.

Yenilik ve İnovasyon
ONKA olarak,rekabet gücümüzün yeni ve yenilikçi ürünlere bağlı olduğunun farkındayız. Stratejik hedeflerimize ulaşma doğrultusunda inovatif bakış açımızı sürdürebilme yetkinliğine sahip olmayı ve bu anlamda gerekli alt yapı ve kaynakları planlanmayı önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Ürün yelpazemizi ,pazar ve müşteri hedefleri doğrultusunda geliştirmek için çalışıyoruz.