Über uns

Klicken Sie hier, um den Einführungsfilm anzusehen

Unsere Qualitätspolitik

1
Müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda üretim gerçekleştirmek ve ürünlerimizi talep edilen sürede müşterilerimize ulaştırarak müşteri memnuniyeti artırmak

2
En kısa zamanda ve en az hata ile üretim gerçekleştirecek teknolojik yapılanmaya geçmek,

3
Personel eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek eğitimde sürekliliği sağlamak,

4
Etkin bir iletişim ağı ve kontrol mekanizması kurarak sistemde sürekli iyileşme ve gelişmeyi mümkün kılmaktır.